Profil

Ing. Jan Šesták (*1979)

 • 1997 – 2003 Absolvent zahradnické fakulty Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor Zahradní a krajinářský architekt
 • 2001 – 2002 Roční studijní stáž na švédské univerzitě SLU, Alnarp
 • 2003 – 2005 Práce na vědeckém projektu zabývající se problematikou příměstských lesů, SLU, Alnarp, Švédsko.
 • 2005 – 2008 vedoucí střediska navrhování a realizace sadových úprav v zahradnickém centru Zahradnictví Dvořák a syn, Teplice
 • Od r. 2007 – přednášky na ČZU, Praha
 • Od r. 2008 – samostatná projekční činnost, založení firmy Zahrada Teplice

Ing. Barbora Reslová (*1986)

 • 2005 – 2008 Absolventka bakalářského studia – obor zahradnictví, Česká zemědělská univerzita.
 • 2008 – 2011 Absolventka bmagisterského studia – obor zahradní a krajinná tvorba, Česká zemědělská univerzita.
 • 2006 – 2009 Praxe v arboristické firmě Treeworker.
 • 2008 – 2010 Dobrovolnická činnost ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
 • 2012 Praxe v zahradnické firmě Vítězslav Doupove

Bc. Jan Kolman (*1985)

 • 2005 – 2009 Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, bakalářský program architektura a urbanismus.
 • Od r. 2009 – samostatná projekční činnost